Reklamationer

Har du en reklamation, kan du her udfylde dine kundeoplysninger og eventuelle oplysninger på den håndværker, der har udført arbejdet.

Vær opmærksom på, at du reklamerer i henhold til vores gældende vedligeholds- og monteringsvejledning,

samt bestemmelser fra Glasindustrien omkring termoruders visuelle kvalitet

 Til sidst i forløbet kan du uploade billeder af din reklamation samt beskrive problemet.

 Når du sender formularen, vil vi modtage den kort tid efter - og du vil høre fra os hurtigst muligt.

 

Serviceformular