Fagudtryk - Trappe

Trappen består af mange elementer – brug figuren til at få styr på de mange fagudtryk.

 1. Forvange – den del, hvor balustrene sidder fast, og den vange, der vender ud mod rummet op til en væg
 2. Bagvange - Den del, der sidder op ad væggen
 3. Returgelænder – balustre og håndliste på øverste etage
 4. Håndliste – sider oven på balustrene – håndliste kan også sidde selvstændigt på væggen som ekstra sikkerhed
 5. Mægler – en stolpe i gelænderet i bunden af trappen (startmægler) og foroven på trappen (slutmægler)
 6. Balustre – pinde, der er monteret imellem vange og håndiste
 7. Vange
 8. Stødtrin – trin, der lukker trappen lodret bagtil
 9. Grund – trinets dybde
 10. Stigning – afstand mellem trinene
 11. Trinfremspring – længde fra trinstart ind til stødtrin

 

Derudover findes:

Repos – en indskudt flade, der opdeler en trappe i flere forløb

Klodstrin – det første trin, som mægleren er sat fast i

Udtrin – det trin, hvor trappen slutter foroven og møder gulvet

Børnesikring – liste under trinnet, som forhindrer børn at falder igennem trinene