Maling og udfald

Forventet udfald (resultat) af industrielt overfladebehandlede træelementer

Kilde: Bilag 14 - Vinduesindustriens Tekniske Bestemmelser, 7. udgave

Virksomheder tilsluttet DVV udfører en overfladebehandling på træelementer, der minimum giver følgende udfald:

(Terminologi ifølge Malerfagligt Behandlings-Katalog, Teknologisk Institut). Alle flader er behandlet, men lagtykkelsen kan ikke forventes ens overalt:

Forventet udfald

Funktions–klasse*

Kommentarer

Synlige flader
ved lukket element

DLGU**

III

Lagtykkelsens middelværdi
> 60µm (80µm)

Synlige flader
ved åbent element 

DG***

III

Overfladen skal være
ikke sugende

Ikke synlig flader
(mod mur) 

-

-

Intet krav

  

Henvisninger:

Eksempler:

* Funktionsklasse lll 

Syd– og vestvendte bygningsdele med skiftende fugtpåvirkning eller trafikforurening eller anden aggressiv påvirkning. Se desuden supplerende udfaldsbeskrivelse. (Se herunder)

** Dækket, lukket, udfyldt og glat flade (DLGU)

Flader, kanter og false står ensartede i kulør og glans samt er glatte at føle på. Ujævnhed hidrørende fra underlaget kan forekomme. Porer, huller, revner og samlinger er lukkede, men ikke nødvendigvis udfyldte.

*** Dækket og glat flade (DG)

Flader, kanter og false står ensartede i kulør og glans samt er glatte at føle på. Ujævnhed, åbne porer, huller, revner og samlinger hidrørende fra underlaget kan forekomme.

Supplerende udfaldsbeskrivelse
Generelt må det accepteres, at træ er et naturmateriale, der ofte er meget inhomogent. Der vil derfor forekomme struktur– og glansvariationer, vindridser og andre normale trævariationer som f.eks. uregelmæssigheder omkring knaster, hvor partiel afskalning, opkog og rynkedannelse kan forekomme. Specielt ved lyse farver kan der ske farvegennemslag fra knaster. Knaster kan være proppede eller udfyldt med egnet materiale, men synligheden kan ikke undgås. Lignende kulørvariationer kan forekomme i form af gulskjoldede lameller/flader.

En anden uregelmæssighed i overfladebehandlingen kan forekomme som knopper (harpiks). Knopperne kan være tilfældigt fordelt på overfladen eller følge åretegningen i træet.

Harpiksen kan også trænge igennem malingsfilmen og danne små dråber på overfladen. Når dråberne har siddet så længe på overfladen, at de er krystalliseret, kan de ved afbørstning eller let afskrabning fjernes, uden forringelse af overfladebehandlingen.

Træemner med højt harpiksindhold forekommer. Harpiks kan i disse situationer give anledning til større udtræk.

Produktionen foregår industrielt med de fordele, dette giver med hensyn til ensartet høj kvalitet og behandling på alle flader.

Såfremt ikke andet er aftalt, må det påregnes, at f.eks. glaslister er monteret ved brug af sømpistol med deraf følgende gennembrydning af overfladebehandlingen.

Holdbarheden af overfladebehandling på bundglaslister af træ kan ikke forventes at svare til de øvrige overfladers holdbarhed.

Ved sydvendte facader med særlig kraftigt sollys og havluft, eller hvor der er meget høj fugtpåvirkning fra rumsiden, bør vedligeholdsintervallet tilpasses forholdene.

For vedligeholdelse henvises i øvrigt til “Malerfagligt Behandlings–Katalog” (MBK) eller malervareproducenterne.